Background Image

Llibreria de cubs desiguals

3.5 | menjadors

Llibreria de cubs desiguals
Llibreria de cubs desiguals

AMIDATEVA DISSENYA I FABRICA.

Llibreria de cubs de diferents mides i fondàries. Amb fusta de roure i lacats de diferents colors. En aquest cas, s'ha fet un envà amb l'espai just per integrar-hi els cubs. Es poden fer a mida per adaptar-se a qualsevol espai.