Background Image

Taula de fusta d'avet raspallat

16.12 | fusteria

Taula de fusta d'avet raspallat
Taula de fusta d'avet raspallat
Taula de fusta d'avet raspallat
Taula de fusta d'avet raspallat
Taula de fusta d'avet raspallat

AMIDATEVA DISSENYA I FABRICA.

4 taules amb el sobre de fusta d'avet raspallat de 7cm de gruix. Potes rectangulars metàl·liques lacades de color negre. Mides per taula: 2'5m x 1'6m, formant una taula sencera de 6'4 metres de llargada x 2'5metres d'ample.